Rusya Yaptırımlarının Analizi


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, Rusya yaptırımları analiz edilerek risk tespit ve analiz yöntemlerine katkı sağlanmasının yansıra "yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riski ve "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskinin incelenmesi ve izleme yöntemlerine katkı sağlanmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Rusya Yaptırımları #Uluslararası Yaptırımlar #Risk Tespiti #Yaptırımlardan Kaçınma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Rusya’ya karşı yurt dışı regülatörler tarafından uygulanan yaptırım mevzuatını, ambargo uygulanan mal cinslerini ve etkilenen işlem çeşitlerini bilir.
Anlar: "Yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riskini ve "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskini anlar.
Yapar: Yaptırım paketleri kapsamında kurgulan kontrol, izleme ve tedbir faaliyetlerini geliştirir, risk tespiti ve analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların Uyum, Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yatırımcı İlişkileri Birim/ Departmanları ile, Ürün Geliştirme ve Pazarlama faaliyeti gösteren birimlerin/ departmanların çalışanları ile Operasyon Birimlerinde/ Departmanlarında dış ticaret işlemleri konusunda çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yurt Dışı Yaptırım Mevzuatında Yer Alan Belli Başlı Terimlerin Örnek Vakalar Yardımıyla Tanımı
  • Birincil ve İkincil Yaptırımlar (Primary and Secondary Sanctions)
  • “Blocking” ve "Non-Blocking" Yaptırımlar
  • “SDN” ve "non-SDN" Listeler
  • “Nested Account”
  • “CAPTA”
  • Birleşik Devletler Kişisi (U.S. person)
  • Yaptırımlardan Kaçınma (Sanctions Evasion) ve Yaptırımları Atlatma/ Yaptırımların İhlalini Kolaylaştırmak (Circumvention)
  • Riskten Arındırma (De-risking)
 • Rusya Yaptırımları Tarihçesi
 • Temel Regülasyon ve Mevzuat (RuHSR, CAATSA, vb.)
 • Rusya'ya ABD ve AB Tarafından Uygulanan Yaptırımlara Konu Olan Bankacılık İşlemleri (Hazine İşlemleri, Ticari Ödemeler (Akreditif, Garantiler, vb.), Nakit İşlemler, Transferler, vb.)
 • Öne Çıkan Ambargolu Mal Cinsleri (Enerji, Maden, Lüks Tüketim Malları ve İleri Teknoloji)
  • Bu Malların ABD ve AB'nin Rusya ile Ticari İlişkilerindeki Yeri
  • İstisna Uygulanan Ambargolu Mal Cinsleri ve İstisna Çeşitleri
 • AB'nin Özellikle 8, 9, 10 ve 11. Yaptırım Paketlerinde Öne Çıkan Maddeler
 • Rusya Yaptırımları Kapsamında Öne Çıkan Raporların (BIS, FinCen, DoJ, REPO Task Force, vb. Regülatör, Otorite ve Grupların Raporları) Dikkat Çektiği Noktalar
 • Yaptırımları Atlatmanın/ Yaptırımların İhlalini Kolaylaştırmanın Önlenmesi (Countering Circumvention) (Örnek Vakaların ve Davaların Dikkat Çektiği Ticari Rotalar, Ülkeler, vb.)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim – Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık), Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek & Geleceği Kurgulamak