İklim Finansmanı


foto

AMAÇ

İklim finansmanının güncel durumu, piyasalar, ürünler ve işlemler hakkında teorik ve pratik bilgi aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İklim Finansmanı #Sürdürülebilirlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İklim finansmanında güncel durumu bilir. İklim finansmanı piyasasını ve piyasaya ilişkin konuları bilir. İklim finansmanı ürünlerini ve kullanım alanlarını bilir.
Anlar: İklim finansmanının önümüzdeki yıllarda önemini artıracağını ve kullanım alanlarının genişleyeceğini anlar.
Yapar: İklim finansmanı ürünlerini kullanır ve bu işlemlerin yönetimini gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İklim Finansmanına Genel Bakış: Paris Anlaşması ve Gelişmekte Olan Ülkelere Kaynak Ayrılması
 • İklim Finansmanı Piyasası
  • Global ve Türkiye Piyasaları
  • İklim Piyasası Hacmi
  • Piyasa Oyuncuları
  • Piyasa İşleyişi/ Prensipleri
 • İklim Finansmanı Ürün Çeşitleri ve Finansman Alanları
  • Yeşil Kredi ve Bonolar
  • Sürdürülebilir Kredi ve Tahviller
  • Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi ve Tahviller
  • Mevcut Kredi ve Tahvil İşlemlerinde ESG Hususları
 • İklim Finansmanı İşlemlerinin Yönetimi
  • İşlem Oluşturulması
  • İzleme Süreçleri
 • İklim Finansmanında En İyi Uygulamalar
  • Global En İyi Uygulamalar
  • Türkiye’deki En İyi Uygulamalar
 • İklim Finansmanının Geleceği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği