İmaj ve İkna Gücü Yükseltmek için Etkili Konuşma


foto

AMAÇ

Kişilerin konuşma bilinci kazanarak ilişkilerinde ve başkaları ile iletişimde daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kendini Dinletmek #İkna Etmek #Sorun Çözücü Olmak #İletişimi Yöneten Taraf Olmak #Zor İnsanları Yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Konuşmasındaki hatalı yanları bilir.
Anlar: İletişim psikolojisinin ve konuşma biçiminin başarının temeli olduğunu anlar. İnsan ilişkilerinde yönetici ve yönlendirici olmanın yollarını anlar. İletişimde yapılan yanlışları anlar.
Yapar: Teknikleri uygular. Yarattığı sempati ile itibar artar. İkna gücü yükselir. Konuşmanın gücünü kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İtibar ve Sempati Yaratmak İçin Olmazsa Olmaz: Temel Diksiyon
  • Temel Diksiyon Hatalarından Kurtulmanın Kuralları
  • Artikülasyon
  • Doğru ve Etkili Ses Kullanımı
  • Doğru Nefes Almak
    • Diyafram Nefesi
  • Tonlama ve Vurgular
  • Ses Tonuna Duygu Katmak
  • Konuşmada Duraklar/ Es Vermek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: