C NET Intro Temel Eğitimi


foto

AMAÇ

Bu eğitimde, C# programlama yapısı, dil kuralları ve implementasyon detayları, Junior veya mid seviyede programcıların .NET framework üzerinde başarılı ve performanslı C# uygulamaları geliştirebilecek seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#C#.NET #OOP Kuralları #OOP Kullanımı #NET Framework

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Java dilinin object oriented bir dil olduğunu, Class, Method, Field kavramlarını, Instance almak, class üyeleri, This keyword, Access Modifiers, loops, if(else),switch,array,collections,exception, OOP kuralları, OOP işselliği gibi kavramları bilir.
Anlar: C# ile yazılacak olan her uygulamanın sınıflar ve metodlar ile yazıldığını, bu sınıflar arasında işlevsel ilişkiler bulunabileceğini, uygulamaların bu kavramların kombinasyonları ile yönetildiğini anlar.
Yapar: Gündelik hayatta karşılarına çıkan bir problemi c# dilinde sınıflara ve metodlara bölebilir, sınıflar arasında gerekirse kavramsal veya işlevsel ilişkiler kurabilirler.

HEDEF KİTLE

Programcılığa giriş yapmak isteyenler, bu konuda araştırmalar yapmış olan temel seviye kullanıcıların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Introducing C# and the .NET Framework
 • Using C# Programming Constructs
 • Declaring and Calling Methods
  • Defining and Invoking Methods
  • Specifying Optional Parameters and Output Parameters
 • Handling Exceptions
  • Handling Exceptions
  • Raising Exceptions
 • Reading and Writing Files
  • Accessing the File System
  • Reading and Writing Files by Using Streams
 • Creating New Types
  • Creating and Using Enumerations
  • Creating and Using Classes
  • Creating and Using Structs
  • Comparing References to Values
 • Encapsulating Data and Methods
  • Controlling Visibility of Type Members
  • Sharing Methods and Data
 • Inheriting From Classes and Implementing Interfaces
  • Using Inheritance to Define New Reference Types
  • Defining and Implementing Interfaces
  • Defining Abstract Classes

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık