Java Intro Temel Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitimin Amacı, Java ile object oriented programming konusunda bilgi sahibi olabilmektir.

ODAK NOKTALARI

#JAVA #OOP

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Java dilinin object oriented bir dil olduğunu, Class, Method, Field kavramlarını, Instance oluşturma ve constructor kavramlarını, This keyword ‘ü ve Access Modifier kavramlarını, Java ile extend ve implement ilişkilerini ve bunların farklarını bilir.
Anlar: Java ile yazılacak olan her uygulamanın sınıflar ve metodlar ile yazıldığını, bu sınıflar arasında işlevsel ilişkiler bulunabileceğini, uygulamaların bu kavramların kombinasyonları ile yönetildiğini anlar.
Yapar: Gündelik hayatta karşılarına çıkan bir problemi Java dilinde sınıflara ve metodlara bölebilir ve sınıflar arasında gerekirse kavramsal veya işlevsel ilişkiler kurabilirler.

HEDEF KİTLE

Programcılığa giriş yapmak isteyen, bu konuda araştırmalar yapmış olan temel seviye kullanıcılar katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İntroduction to Java
  • JDK & JRE
  • Eclipse
  • Main Method
  • Primitive types
  • Variables
  • Methods
  • Classes
 • Control Flows
  • Conditional statements
  • Loops
  • Arrays
  • Scanner
 • Collections
  • Arraylist
  • Linkedlist
  • Hashmap
 • OOP
  • Classes
  • Constructors
  • Overloading
  • Access modifiers
  • Encapsulation
  • Inheritance
  • Polymorphysm

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık