Design Thinking


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, Design Thinking metodolojisi ile problemlerin 5 aşamalı şekilde ile nasıl çözülebileceğini, takımlara teknikleri ile öğrenilmesini ve uygulayarak da farkındalığın içselleştirmelerini sağlamaktır. Müşteri olan bakış açısının, çözüm odaklı bakılması gerektiği farkındalığı bu eğitim ile aşılanır.. Empati ile başlayan yolculuğun, müşterinin gerçek ihtiyacını ve talebini okuyup anlayarak doğru çözümün üretilmesi ile ilgili olarak; en doğru ve kolay yöntemlerin başında yer alan “design thinking” yönteminin bütün katılımcılar tarafından içselleştirilerek kendi işlerinde uygulayabilir hale gelmelerinin sağlayacakları bir eğitimdir.

ODAK NOKTALARI

#inovasyon #ürün geliştirme #servis geliştirme #fikir geliştirme #empati #prototip #müşteri odaklılık #pazarlama #fikir #ar-ge #ür-ge #problem odaklılık #empati #empati tasarımı #empati haritalama #müşteri deneyimi #fonksiyon tasarımı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ürün, servis, inovasyon ve müşteri tanımlarını, 5 adımlı design thinking metodolojisini bilir.
Anlar: Problemi ya da fırsatı doğru şekilde anlayabilir ve hedef kitleyi empatik olarak okuyabilir. Ürün ya da servis (fonksiyon) tasarımının insan odaklı olduğunu anlar.
Yapar: Doğru ve metodolojiye uygun şekilde çözüm üretebilir olur. Ürün, servis tasarımı konusunda ilgili metodolojileri otonom olarak kullanabilir. Çözüm ve yeni tasarım söz konusu olduğunda “ben” demek vaz geçer ve “hedef kitle” demeye başlar.

HEDEF KİTLE

İnovasyona liderliği yapamak isteyen, yeni bir fikri hayata geçirmek isteyen, müşteriye temas eden ve pazarlama, müşteri hizmetleri, ar-ge, ür-ge sorumlularının ve bu konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Design Thinking Nedir?
 • Trendler, Eğilimler
 • TOD Süreci
 • Empati Aşaması
 • Problem Tanımlama
 • Pazar-Müşteri-Ürün-Kanal ve Gerçek Hayat ile İlişkisi
 • Fikirleştirme
  • Fikirleştirme Aşamasında Neler Yapılıyor, Nasıl Yapılıyor?
  • Dünyadan Türkiye’den Şaşırtan Örnekler ve Vakalar 
 • Fikir Geliştirme
 • Prototipler
 • Tasarım Odaklı Düşünme ve Ürün/ Servis Sunumuna Dönüştürürler

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Takım Çalışması
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejiler