Yaptırım Rejiminin Odağındaki İran ve Rusya Yaptırımlarının Analizi


foto

AMAÇ

Bu eğitimde, İran ve Rusya yaptırımları analiz edilerek risk tespit ve analiz yöntemlerine katkı sağlanmasının yansıra İran yaptırımları ile öne çıkan "yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riski ve Rusya yaptırımları ile öne çıkan "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskinin incelenmesi ve izleme yöntemlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İranYaptırımları #RusyaYaptırımları #UluslararasıYaptırımlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İran ve Rusya’ya karşı yurt dışı regülatörler tarafından uygulanan yaptırım mevzuatını, ambargo uygulanan mal cinslerini ve etkilenen işlem çeşitlerini bilir.
Anlar: "Yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riskini ve "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskini anlar
Yapar: Yaptırım paketleri kapsamında kurgulan kontrol, izleme ve tedbir faaliyetlerini geliştirir, risk tespiti ve analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların Uyum, Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yatırımcı İlişkileri Birim/ Departmanları ile, Ürün Geliştirme ve Pazarlama faaliyeti gösteren birimlerin/ departmanların çalışanları ile Operasyon Birimlerinde/ Departmanlarında dış ticaret işlemleri konusunda çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Uluslararası Yaptırımlar ve Ambargolar Arasındaki Farklar
 • Yurt Dışı Yaptırım Mevzuatında Yer Alan Belli Başlı Terimlerin Örnek Vakalar Yardımıyla Tanımı
  • Birincil ve İkincil Yaptırımlar (Primary and Secondary Sanctions)
  • “Blocking” ve "Non-Blocking" Yaptırımlar
  • “SDN” ve "non-SDN" Listeler
  • “Nested Account”
  • “CAPTA”
  • Birleşik Devletler Kişisi (U.S. person)
  • Yaptırımlardan Kaçınma (Sanctions Evasion) ve Yaptırımları Atlatma/ Yaptırımların İhlalini Kolaylaştırmak (Circumvention)
  • Riskten Arındırma (De-risking)
 • İran ve Rusya Yaptırımları Tarihçesi (JCPOA Süreci, Kırım'ın İlhakı, vb.)
 • Temel Regülasyon ve Mevzuat (31 CFR 560., 561. ve 587. (RuHSR) Bölümler, CISADA, IEEPA, CAATSA, NDAA, vb.)
 • İran ve Rusya'ya ABD ve AB Tarafından Uygulanan Yaptırımlara Konu Olan Bankacılık İşlemleri (Hazine İşlemleri, Ticari Ödemeler (Akreditif, Garantiler, vb.), Nakit İşlemler, Transferler, vb.)
 • Öne Çıkan Ambargolu Mal Cinsleri (Enerji, Maden, Lüks Tüketim Malları ve İleri Teknoloji)
  • Bu Malların ABD ve AB'nin Rusya ile Ticari İlişkilerindeki Yeri
  • İstisna Uygulanan Ambargolu Mal Cinsleri ve İstisna Çeşitleri
 • İran ve Rusya Yaptırımlarının Farklılaştığı Noktalar
 • AB'nin Özellikle 8, 9, 10 ve 11. Yaptırım Paketlerinde Öne Çıkan Maddeler ve Türkiye'ye Etkisi
 • AB İkincil Yaptırımları ve ABD İkincil Yaptırımları Karşılaştırması
 • İran ve Rusya Yaptırımları Kapsamında Öne Çıkan Raporların (BIS, FinCen, DoJ, REPO Task Force, EU, vb. Regülatör, Otorite ve Grupların Raporları) Dikkat Çektiği Noktalar
 • Yaptırımları Atlatmanın/ Yaptırımların İhlalini Kolaylaştırmanın Önlenmesi (Countering Circumvention) (Örnek Vakaların ve Davaların Dikkat Çektiği Ticari Rotalar, Ülkeler, vb.)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim – Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık), Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek & Geleceği Kurgulamak