Vakalar ve Sorularla Dış Ticaret


foto

AMAÇ

Dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat, gerekse uluslararası uygulamalar açısından önemli noktalarnın örnek vak’alar üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Müşteri İhtiyaç Analizi #Risk Yönetimi #Yerel ve Uluslararası Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası dış ticaret ürünlerini ve taşıdığı riskleri bilir.
Anlar: Müşteri ihtiyaçlarını anlar.
Yapar: Müşteri ve banka için doğru ürün seçimini yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların pazarlama ve operasyon departmanlarında görevli çalışanlar ile konuyla ilgili diğer çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Görünmeyen İşlemler
  • Görünmeyen İşlemler Nelerdir?
  • Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
 • Teslim Şekilleri
 • İthalatçı Açısından Teslim Şekilleri
 • İhracatçı Açısından Teslim Şekilleri
 • Banka Açısından Önemi Nedir?
 • Ödeme Şekilleri
  • Peşin Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Kabul Kredili Mal Mukabili
  • Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation-BPO)
  • Vesaik Mukabili Ödeme Şekli
  • Kabul Kredili Mal Mukabili
  • Poliçeler, Aval ve İskonto
  • Akreditif Karşılığı İşlemler
 • Dönülemez Akreditifler
 • Teyitli - Teyitsiz Akreditifler
 • Ödeme Türlerine Göre Akreditifler
 • Peşin Ödemeli (Red Clause)
 • Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)
 • Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: