Bankacılıkta Yapay Zeka ve Hukuk


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, bankacılıkta yapay zekâ kullanımının hukuksal boyutlarının incelenmesidir.

ODAK NOKTALARI

#Bankacılıkta Yapay Zekâ #Veri Koruma Hukuku #Sorumluluk Hukuku

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılıkta yapay zekanın yaygın kullanım biçimlerini bilir. Bankacılıkta yapay zekayı ilgilendiren yasal düzenlemeleri bilir. Bankacılıkta yapay zekaya ilişkin veri koruma ve sorumluluk hukuku hükümlerini bilir.
Anlar: Yapay zekanın bankacılığı dönüştürdüğü gibi, ilgili hukuk kuralları açısından da bir değişim ve dönüşümünü anlar.
Yapar: Bankacılıkta yapay zekâ kaynaklı hukuksal sorunlara çözüm getirebilir.

HEDEF KİTLE

Bankacılıkta yapay zekâ uygulamalarını kullananlar ve bu uygulamaların hukuksal boyutlarına ilgi duyanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yapay Zeka Nedir?
 • Yapay Zeka Teknolojileri
  • Makine Öğrenmesi- Yapay Öğrenme
  • Derin Öğrenme
 • Yapay Zeka Sistemlerinin Özellikleri
 • Yapay Zeka Sistemlerinin Hukuksal Açıdan Önem Taşıyan Yönleri
  • Veri güdümlülük
  • Algoritmaların maddi varlığının bulunmaması
  • Otonomi
  • Açıklanamazlık
 • Bankacılıkta Yapay Zekanın Sağladığı Yararlar
 • Bankacılıkta Yapay Zekanın Yaygın Kullanım Alanlarına Örnekler
  • Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet sunumu
  • Kredi işlemleri
  • Mobil asistanlar
  • Robo-danışmanlık
  • Dolandırıcılık tespiti
 • Bankacılıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Veri Koruma Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  • Kişisel verilerin bankacılıkta yapay zeka açısından önemi nedir?
  • KVKK ve diğer ilgili mevzuat
  • Uygulamada ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar
   • Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde toplanması ve işlenmesi
   • Veri işleme amaçlarının belirliliği ve sınırlılığı ilkesi
   • Kişisel verilerin aktarılması
   • Veri sahibinin itiraz hakkı
   • Çözüm önerileri
 • Bankacılıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Sorumluluk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  • Sorumluluk hukuku nedir?
  • Bankacılıkta yapay zeka uygulamaları ne tür sorumluluğa yol açabilir?
  • Bankacılıkta yapay zeka kaynaklı zararlardan kim sorumlu tutulur?
  • Uygulamada ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar
   • Bankacılıkta yapay zeka kullanımı nedeniyle maddî veya manevi zarar ortaya çıkması
   • Üçüncü kişilerin müdahalesi sonucu zarar ortaya çıkması
   • Olası sorumluların veya sorumluluk unsurlarının belirlenememesi
   • Çözüm önerileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık)
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık