Pazarlama İletişimi ve Etkili İçerik Pazarlaması


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, etkili içerik pazarlama ve pazarlama iletişim stratejileri oluşturarak marka bilinirliğini ve sadakatini güçlendirmektir.

ODAK NOKTALARI

#PazarlamaStratejileri #İçerikPazarlama #HedefKitleAnalizi #Etkiliİletişim #DijitalPazarlamaKanalları #SosyalMedyaPazarlama #İçerikStratejisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Pazarlama iletişim araçlarını ve stratejilerini, hedef kitle analizinin pazarlama stratejilerindeki önemini, içerik pazarlama taktiklerini ve dijital pazarlama kanallarını bilir.
Anlar: İçerik pazarlamasının modern pazarlama stratejilerinde nasıl kritik bir rol oynadığını anlar. Kaliteli içeriğin tüketici davranışları üzerindeki etkisini anlar. Dijital pazarlama kanallarının marka bilinirliği ve sadakati nasıl etkilediğini kavrar.
Yapar: Etkili içerik pazarlama kampanyaları planlar ve uygular. Dijital pazarlama araçlarını etkin bir şekilde kullanarak içeriklerin maksimum kitleye ulaşmasını sağlar. İçeriklerin performansını ölçer ve stratejilerini bu verilere göre optimize eder.

HEDEF KİTLE

Marka ve ürünlerini dijital ortamda öne çıkarmak ve bilinirliklerini artırmak isteyen pazarlama profesyonelleri, içerik üreticileri, girişimciler ve dijital pazarlama uzmanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Hedef Kitle Analizi Ve İçerik Stratejisinin Oluşturulması
 • İçerik Pazarlamanın Pazarlama İletişimi İçindeki Yeri
 • Etkili İçerik Pazarlama İçin Dijital Araçlar ve Platformlar
 • SEO ve İçerik Optimizasyonu
 • Sosyal Medya Kanallarında İçerik Dağıtımı
 • İçerikle Hedef Kitle Arasında Etkili İletişim Kurma
 • Tüketicinin Dijital Seyahatine Uygun İçerik Stratejileri
 • İçerik Takvimi Oluşturma ve Planlama
 • Etkili E-posta Pazarlama İçerikleri Oluşturma
 • İçerik ROI ve Performans Ölçümü
 • Dijital Pazarlama Trendleri ve İçerikle Uyum
 • Hedef Kitleyle Etkileşimde Bulunma Teknikleri
 • Viral İçerik Oluşturma Stratejileri
 • Marka Hikayesi Yaratma ve İletişim Stratejileri
 • İçerik Pazarlamada Görsel ve Video Kullanımının Önemi
 • Tüketicilerin Dikkatini Çeken Başlıklar ve Metinler Oluşturma
 • Etkili İçerik Pazarlamasının Satışlara Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven yaratma, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık