Pazarlama İletişimde Linkedin Kullanımı


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, LinkedIn platformunu kurumsal kimlik ve marka bilinirliği oluşturmak için etkin ve etkili bir şekilde kullanmaktır.

ODAK NOKTALARI

#LinkedInStratejileri #KurumsalKimlik #MarkaBilinirliği #AğKurma #İçerikPazarlama #RekabetAnalizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: LinkedIn'in kurumsal profil yapısını ve işlevselliğini, etkili profiller ve sayfalar oluşturmanın temel bileşenlerini, LinkedIn içerik pazarlama stratejilerini, rakip analizi yapma tekniklerini ve platform içi araçları bilir.
Anlar: LinkedIn'in iş dünyasında ve kurumsal pazarlamada nasıl kritik bir rol oynadığını anlar. Etkili içerik ve ağ kurma stratejileri ile marka bilinirliğinin nasıl artırılabileceğini kavrar.
Yapar: Etkili kurumsal LinkedIn profilleri ve sayfaları oluşturur. Hedef kitlesiyle etkili iletişim kuracak içerikler hazırlar ve paylaşır. Rekabet analizi yaparak kendi stratejilerini optimize eder.

HEDEF KİTLE

LinkedIn platformunu daha etkili kullanarak marka bilinirliğini ve iş ağına katkısını artırmak isteyen satış, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Linkedin’in kurumsal potansiyeli
  • Etkili kurumsal profil ve sayfa oluşturma
  • Linkedin içerik pazarlama stratejileri
  • Ağ kurma ve işbirliği teknikleri
  • Rekabet analizi ve strateji optimizasyonu
  • Kurumsal etkinlikler ve web seminerleri
  • Kriz yönetimi ve iletişimi
  • Linkedin araçları ve entegrasyonları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık