Etkileyen ve İkna Eden Liderlik


foto

AMAÇ

Katılımcılara etkileyen ve ikna eden liderler olabilmeleri için gerekli olan bilgileri, gerçek yaşamda etkisini görebilecek şekilde aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Karizma #Karizmatik Liderlik #Etkileme #İkna #Kendini Dinletmek #Empatik Dinlemek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Beden dilini ve sözcükleri etkili kullanabildiği sürece bir liderin adeta bir büyücüye dönüşebileceğini bilir.
Anlar: Etki gücünün yetki gücünden daha “etkili” olduğunu; hedeflerine ve kişiliğine uygun karizma tarzını seçmenin önemini anlar.
Yapar: Öğrendiği teknikleri karizmatik liderlik gücünü artıracak şekilde kullanır.

HEDEF KİTLE

Profesyonel hayatta daha etkileyici, ikna edici ve ilham verici olmak isteyen yönetici ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Karizma Kavramı
  • Karizmatik insanların ortak özellikleri
  • Karizmatik liderlik
  • Farklı karizma tarzları
 • Kişisel İmaj ve İlk İzlenim
  • İdeal (istenen) imajı bulmak
 • Karizmatik Liderin Beden Dili
  • Duruşumuz ve bedenimizin söyledikleri
  • Göz teması
  • Mimik ve jestlerimiz
 • Karizmatik Liderin Dinleme Becerisi
  • İyi bir dinleyici olmak
  • Dinleme seviyeleri
  • Empatik dinleme yetisini artırmak için kurmaca okumak
 • Karizmatik Liderin Konuşma Becerisi
 • Sözcükler
  • Beynin iki yarımküresi nasıl işler?
  • Dil Zekâsı
  • Kavram/Anlam Çağı’nda güçlü ifade
  • Güç, etki ve ikna
 • Retorik
  • Aristoteles’in Retorik Üçgeni
  • Konuşmayı etkili kılmanın yolları
  • İyi bir konuşma için öz anlatıma varabilmek
  • Parazit ses ve sözcüklerden kurtulmak
 • Ses Tonu
  • Konuşmada doğru nefes kullanımının önemi
  • İstanbul Türkçesi’ni iyi konuşmak
  • Sözcük ve cümle vurgusu
  • Tonlama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: