Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, çalışanların risk almayı, fikirlerini ifade etmeyi ve kendileri olmayı güvende hissettikleri bir ortamı teşvik etmek, böylece genel ekip verimliliğini ve yenilikçiliği artırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Psikolojik Güvenlik #Verimlilik #İnovasyon #Katılım #Çeşitlilik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Psikolojik Güvenliğin Net Anlaşılması: psikolojik güvenliğin ne olduğu ve olmadığı bilir.
Anlar: Psikolojik Güvenliğin Etkisinin Farkında Olma: bir iş ortamında psikolojik güvenliğin olumlu ve olumsuz sonuçlarını anlar.
Yapar: Liderlik Gelişimi: liderlik tarzları içinde psikolojik güvenliği artırma stratejilerini öğrenir. Güvenli Bir Ortam Yaratma: kendileri ve etki alanları için psikolojik olarak güvenli bir ortam yaratma şartlarını öğrenir.

HEDEF KİTLE

Her seviyede ekip yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Psikolojik Güvenlik Nedir/Ne Değildir?
  • Psikolojik Güvenlik Olmazsa/Olursa Ne Olur?
  • Katılımcıların Psikolojik Güvenlik Seviyesi (Envanter)
  • Kültürümüzde Psikolojik Güvenlik
  • Bireysel – Kurumsal Liderlik Gelişiminde Psikolojik Güvenlik Geliştirme
  • Söylem ve Eylem Önerileri
  • Kendiniz ve Etki Alanınız için Psikolojik Güvenlik Ortamı Sağlamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi, Optimizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme