E-mail Yazımında İngilizce Kurallar


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, resmi ve resmi olmayan yazışmalarda konu ve kişiye uygun üslubu ve doğru ifadeleri kullanarak akıcı ve etkili İngilizce e-mailler yazmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim Becerileri #İngilizce #İş İngilizcesi #İfade Becerisi #İngilizce E-mail #Global İletişim #Profesyonel İngilizce Yazışmalar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İngilizce e-maillerde kullanılan kalıp ve şablonları, profesyonel İngilizce e-maillerin yapısını, kişinin pozisyonuna uygun üslupla, doğru dilbilgisi ile ifadeyi ve sık yapılan hataları bilir. Yeni kelime ve deyimler öğrenir.
Anlar: Türkçe düşünerek yazmak ile İngilizce yazım dili arasındaki farkı, genel İngilizce ile İş İngilizcesi arasındaki farkı ve İngilizcede bir şeyi e-mail ile ifade etmenin farklı yollarını ve aradaki ifade farkını anlar.
Yapar: Profesyonel İngilizce kullanarak net, anlaşılır, düzgün yapılandırılmış e-mailler yazar. Alıcının pozisyonuna uygun gerek resmi, gerek samimi kelimeler ile doğru üslubu kullanır. Etkili ve uygun kalıplar ile zaman kazanarak takibi ve okunuşu kolay e-mailler yazar. Akıcı giriş, gelişme ve sonuç kullanarak okuyucunun dikkatini yakalar. İş hayatından pek çok e-mail yazma pratiğini kazanır.

HEDEF KİTLE

İş hayatında İngilizce e-mail yazan ve İngilizce seviyesi minimum pre-intermadiate olan, kurumsal iş hayatında İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Formal ve Informal mailler arasındaki farklar
  • Sık kullanılan ifadeler
  • Dil ve ton farkı
  • Ne söylemek isteriz, nasıl yazarız
  • Örnekler
 • Formal bir e-mailin yapısı (Örneklerle & Kalıplarla açıklama)
  • Konu
  • Selamlama
  • Giriş cümlesi (Sosyalleşme kalıpları, e-mailin amacı, önceki yazışmalara atıfta bulunmak, cevap verme, özür dileme vb)
  • Ana konu (Genel bilgi, dosya ekleme, talepler, sorular, açıklama ve bilgi istemek, onay almak ve vermek, program yapmak, kötü haber vermek vb)
  • Kapanış (Bir şey beklemek, yardım ve bilgi sunmak, özür dilemek vb)
  • Kapanış Selamları
 • E-mailler için deyimler
 • E-mailler için kelimeler
 • Alıştırmalar
 • Sık yapılan hatalar
 • Kusursuz e-mailler için kontrol listesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: