Suç Gelirleri Kapsamında Gerçek Faydalanıcının Tanınması


foto

AMAÇ

Bu eğitim, gerçek faydalanıcının tanınmasının; Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA), Terörün Finansmanı (TF) ve yaptırımlar kapsamındaki öneminin anlaşılmasını amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#GerçekFaydalanıcı #BeneficialOwner #UltimateBeneficialOwner #UBO

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Gerçek Faydalanıcı tespit yöntemlerini bilir.
Anlar: Gerçek Faydalanıcının tanınmasının önemini anlar.
Yapar: Gerçek Faydalanıcının tespiti kapsamında kurgulanan tedbir faaliyetlerini ve Gerçek Faydalanıcı izleme yöntemlerini geliştirir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Uyum, Teftiş, İç Kontrol, Operasyon, Krediler birimlerinin/ departmanlarının çalışanları ile bölge çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Gerçek Faydalanıcı Kavramı
  • Örnek Vakalar Aracılığıyla Gerçek Faydalanıcı Tespitinin ve Tanınmasının Önemi
  • Gerçek Faydalanıcı Kavramının Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi, Öne Çıkan Kılavuz ve Raporların Değerlendirilmesi
  • Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA), Terörün Finansmanı (TF) ve Yaptırımların Atlatılmasında/ Yaptırımlardan Kaçınmada Gerçek Faydalanıcının Rolü
  • Gerçek Faydalanıcı Tespit ve İzleme Yöntemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim – Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık)
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek & Geleceği Kurgulamak