İklim Riskleri ve Isı Haritaları


foto

AMAÇ

İklim değişikliğinin yaratacağı etkileri bilmek ve finansal sektörde yaratacağı etkileri tanımlamak, sınıflamak, ölçmek ve azaltmak için sistemler geliştirmek. İklim risklerine ilişkin sınıflamalarda ısı haritası metodolojisinin uygulama pratiklerini öğrenmek.

ODAK NOKTALARI

#İklim Riskleri #İklim Değişikliği #Isı Haritaları #Stratejik Düşünebilme Becerisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkileri, bu etkilere finans sektörünün uyum ve azaltım için araçların neler olduğunu bilir. Fiziksel ve Geçiş Risklerini bilir.
Anlar: Bankacılık faaliyetleri ile iklim risklerinin ilişkisini anlar. Yol haritası oluşturabilmek için kullanılabilecek araçları, en iyi uygulamalar ve uluslararası inisiyatifler kapsamında beklentileri anlar.
Yapar: Fiziksel ve geçiş risklerinin bankanın stratejisi, risk iştahı ve uluslararası taahhütler kapsamında optimum seviyede tutmak için planlama ve ekiplere liderlik yapar.

HEDEF KİTLE

İklim risklerinin finansal sektör ile bağını, beklenen risklere karşı stratejik planlama ve liderlik yapmak isteğinde olan ve teknik/karmaşık düzeyde olan mevzuatsal yapıyı net bir şekilde anlayarak çalıştığı iş kolunda uygulamak isteyen kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kavramsal Çerçeveyi Anlamak, ESG, Sürdürülebilirlik ve İklim Riski Kavramları Nerede Kesişir Nere Ayrılır?
 • İklim Değişikliğinin Finansal Sektör için Yaratacağı Riskler ve Fırsatların Tanımı
 • İklim Riskleri Nasıl Finansal Risklere Dönüşür? Aktarım Kanalları Nelerdir?
 • Fiziksel Risklerin Tanımı
 • Geçiş Risklerinin Tanımı
 • Finans Sektöründe Geçiş Risklerden Etkilenme Potansiyeli Olan Varlıklar ve Müşteriler
 • Fiziksel ve Geçiş Risklerinin Sayısallaştırılması için Gerekli Olan Veri Noktaları
 • Emisyonlar
 • Müşterilerin Sınıflanması
 • Isı Haritası Metodolojisi Nedir?
 • İklim Riskleri Isı Haritalarında Nasıl Sınıflandırılır
 • Isı Haritalarını Oluşturmak içi Gerekli Olan Sektörel Bilgiler
 • Isı Haritalarının Finansal Sektör İş Modellerine ve Stratejilerine Etkisi Nedir?
 • Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yaratacağı Etkiler ve Mevcut Durumda Yapılan Hazırlıklar
 • Uluslararası ve Yerel Mevzuatlar Kapsamında Yapılacak Değişiklikler, Finansal Sektörün Mevcut Süreçlerinde Neleri Değiştirecek.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması ve İş birliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon, Denetleme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okumayabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme, Kurumsal Girişimcilik