Finansal Yeniden Yapılandırma ve Sektörel Sürdürülebilirlik


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, finansal sistemin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olan borçların finansal yeniden yapılandırılması neticesinde son dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan bankacılık krizlerinden alınan dersler de dikkate alınarak doğru modellemeyi dikkate almanın bankacılık ve finansal sistemi güçlendireceği ve konunun sadece banka boyutu değil borçlu firmaların yarattığı krizin çözümlenmesini de gerektirecek olması sebebiyle yeniden yapılandırmanın her yönüyle ele alınmasıdır. Bununla birlikte finansal sıkıntı yaşayan firmalara sürecin maliyeti ve risklerinin de değerlendirilmesi ile finansal yapılandırma sürecindeki bankaların konum ve rolünün irdelenmesi ile sektörel sürdürülebilirliğin bankalar için sürdürülebilir sermaye, hesap verilebilirliğin idamesi ve uygun risk yönetimi ile gerçekleşecek olmasına istinaden BDDK’nın Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı çerçevesinde kredi tahsis ve izleme süreci ile sorunlu alacak çözümlemesinin değerlendirilmesi suretiyle bu alandaki uygulamalara destek olunması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Çerçeve Anlaşmaları #Finansal Yeniden Yapılandırma Modelleri #ABD’deki Son Dönemdeki Bankacılık Krizleri# Yeniden Yapılandırma Yöntemleri #Finansal Kırılganlık #Sürecin Maliyeti ve Riskler# Sürdürülebilir Bankacılık # Sürdürülebilir Sermaye # Risk Yönetimi# Kredi Tahsis ve İzleme Süreci # Sorunlu Alacak Çözümlemesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Pandemi, savaş, deprem vb. olağanüstü dönemler ile dünyadaki ekonomik krizlerin yarattığı ekonomik olumsuzlukların giderilmesi sürecinde önemli aktörler olan bankaların kredi, kredi kartları vb. müşterilerinin borçlarının nasıl yapılandırılacağını ve bu süreçte hangi hususlara dikkat edeceğini kırılganlık unsurları ve sürdürülebilir bankacılığın temel dinamiklerini bilir.
Anlar: Finansal borçların yeniden yapılandırma modelleri ile sektörel sürdürülebilirliğin temel dinamikleri hususunda hakimiyet kazanır ve finansal sıkıntı içindeki şirketlerin içinde bulunduğu süreci anlar ve konuya ilişkin çözüm önerilerine vakıf olur.
Yapar: Dünya’daki yeniden yapılandırma yaklaşımlarına dair uygulamalar ve verilen örnekler çerçevesinde kullanılan yaklaşımların sisteme etkisini ölçerek, kredi maliyetleri, kredi riski ve karlılık unsurlarının işlem verimliliği ve banka karlılığını koruyucu biçimde değerlendirilmesi ile çalışılan bankanın sürdürülebilirlik stratejilerinin uluslararası ve ulusal düzenlemelerle uyumlu olarak daha ileriye taşınmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Hukuk müşavirlikleri, mevzuat uyum birimleri, kredi tahsis, takip / izleme birimleri ile risk izleme ve takip birimlerinde çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Yeniden Yapılandırma Mevzuatı
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
  • Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik
  • Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve Finansal Yapılandırma Sözleşmesi
 •   Finansal Yeniden Yapılandırma Modelleri
  • Türkiye’de Benimsenen Yeniden Yapılandırma Yaklaşımları
  • Dünya’daki Yeniden Yapılandırma Yaklaşımlarından Örnekler
  • Yeniden Yapılandırma Yaklaşımları Çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Dahil Son Dönemdeki Dünya’daki Banka Krizlerine Bakış
 • Yeniden Yapılandırma Yöntemlerine Dair Güncel Yaklaşım ve Örnekler
  • Borçların Yeniden Yapılandırılması
  • Varlıkların Yeniden Yapılandırılması
  • Sermayeye Yönelik Yeniden Yapılandırma
 • Borçları Yeniden Yapılandırılan Şirketlerin Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirlik
  • Finansal Kırılganlığa Neden Olan Unsurların Değerlendirilmesi
  • Finansal Sıkıntı Yaşayan Firmalara Sürecin Maliyeti ve Risklerinin Değerlendirilmesi
  • Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temel Dinamikleri
 • Sektörel Sürdürülebilirlik
  • Bankalar İçin Sürdürülebilir Sermaye, Finansal Hesap Verilebilirlik ve Risk Yönetimi
  • BDDK Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı (2022-2025)
  • BDDK’nın Kredi Tahsis ve İzleme Sürecine İlişkin Rehber
  • BDDK Srunlu Alacak Çözümleme Rehberi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi, İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Esneklik ve Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilme ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik