TCMB Verileri Işığında İşletmelerin Performans Karnesi


foto

AMAÇ

Kredi kullanan banka müşterilerine ait finansal bilgilerin, faaliyette bulundukları işkollarının toplam ve ortalama finansal bilgileriyle karşılaştırılması, yorumlanması, olumlu ve olumsuz sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Verilerin Karşılaştırılması #Verilerin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi #Bankacılık Sektörünün Geleceğine İlişkin Tahminler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: TCMB tablolarının elde edileceği kaynağa ulaşmayı, elde edilen tabloları okumayı ve finansal açıdan yorumlamayı bilir.
Anlar: Katılımcı, kendi kredi müşteri portföyündeki müşterilerin finansal verilerini işkolu finansal verileriyle karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
Yapar: Sorunlu olan ve/veya olması muhtemel kredi müşterilerinin verilerini anlar.

HEDEF KİTLE

TCMB verileri ışığında işletmelerin performans karneleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm finans işkolu çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • TCMB’nın Tabloları Hazırlama Kriterleri
  • Kırılım Mantığı
   • Bir Kırılımda Yer Alan Ana Sektörler
   • İki Kırılımda Yer Alan Alt Sektörler
   • Üç Kırılımda Yer Alan Sektörler
  • Konsolidasyon Mantığı
  • Hesaplama Mantığı
  • Performans Mantığı
 • Şirketlerin Finansal Performans Kriterleri ve Hesaplanma Yöntemleri
  • Likidite Kriterleri
  • Varlık ve Kaynak Kullanım Kriterleri
  • Borçlanma Kalitesi Kriterleri
  • Yatırım ve Sermaye Kullanım Göstergeleri
  • Ciro ve Karlılık Kriterleri
 • TCMB’nin Yayınladığı Sektör Bilançoları Değerlerinin Açıklaması ve Değerlendirilmesi
  • Karar Vermede Dikkate Alınması Gereken Nktalar
  • Sektörlere Göre Cir ve Karlılık Kriterleri
  • Sektörlere Göre Likidite Değerleri
  • Sektörlere Göre Varlık Kullanım Değerleri
  • Sektörlere Göre Pasif Perfrmans Değerleri
 • İşkolu Genel Ortalamasına Göre Hesaplanan Finansal Performans Kriterlerinin İşletme Finansal Performans Kriterleri ile Karşılaştırılması ve Yorumlanması
 • İşkolu Geneli Toplamına Göre Hesaplanan Finansal Performans Kriterlerinin İşletme Finansal Performans Kriterleri ile Karşılaştırılması ve Yorumlanması
 • Ülke Geneline Göre Hesaplanan Finansal Performans Kriterlerinin İşletme Finansal Performans Kriterleri ile Karşılaştırılması ve Yorumlanması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim Öğrenme İştahı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek