Kullanıcı Deneyimi UX Tasarımı


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, kullanıcı deneyimi odaklı yaratıcı düşünme, bilgi ve yöntemlerini kazanmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Kullanıcı Deneyimi #Tasarımcı Düşünce #İnovasyon #Yeni Ürün Geliştirme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kullanıcı deneyimi tasarım süreç ve prensiplerini, tasarımcı düşünce ve yaklaşımlarını, empati haritası deneyim haritası gibi yöntemleri bilir. Kullanıcı odaklı çözüm, kullanıcıyı anlamak ve iş süreçleri ilişkisini, konsantrasyon, zihin temizliği, etkin dinleme, duygu farkındalığı ve kontrolünün iletişime etkisini ve tasarım süreçlerinin tüm aşamalarını (kullanıcıyı, anlama, fikir üretme, prototipleme vb.) bilir.
Anlar: Yenilik kaynağı olarak kullanıcı odaklı çözümleri görür, etkin inovasyon proje süreçleri ve iş stratejisi geliştirir, kullanıcı verilerini fırsata çevirir.
Yapar: Tasarımcı düşünce araç kutusunu kullanır, kullanıcı odaklı araştırma yöntemlerini kullanır ve yenilikçi tasarım süreçlerini yönetir.

HEDEF KİTLE

Kullanıcı deneyimi odaklı yenilikçi çözümler geliştirmek isteyenlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kurumsal UX Yönetimi
  • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı -Kavramlar-Tanımlar
  • Kullanıcı Odaklı Tasarımın Kökleri
  • İnsan Odaklı Değer Yaratma
  • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Prensipleri
  • Kullanıcı Deneyimi Tasarım ve Proje Süreçleri
  • UX Tasarım Hedefleri ve Stratejisi Belirleme
  • UX Proje Hedeflerinin Tanımlanması
 • Tasarım Odaklı Düşünme Temelleri
  • Temel Prensipler ve Kavramları
  • Tasarımcı Düşünce Temel Aşamaları
  • Ürün Özellikleri, Hedefleri ve Yönü Nasıl Belirlenmelidir?
  • Tasarım Problemlerini Yapılandırma
  • İnsan İhtiyaçlarına Yönelik İçgörü Oluşturma
 • Kullanıcı Araştırması
  • Kullanıcı Araştırması Nedir & Ne Beklemeliyiz?
  • Nitel Ve Nicel Kullanıcı Araştırma Yaklaşımları
  • Kullanıcı Araştırmaları Yapılandırma ve Yöntemleri
  • Kullanıcıları Tanımak
  • İhtiyaçları ve Fırsat Alanlarını Belirleme
  • Kullanıcı Deneyim Haritalarının Geliştirilmesi
 • Yenilikçi Fikir Geliştirme ve Prototipleme
  • Fikir Yaratma-Araştırmadan Fikir Oluşturmaya
  • Yenilikçi Fikir Geliştirme Yöntemleri
  • Bireysel ve Grup Fikir Üretme Yöntemleri
  • Yenilikçi Fikir Seçimi
  • Temel Prototipleme Yöntemleri
  • Wireframe-Mock-up, Prototip Farkları Nelerdir?
  • Kullanılabilirlik Testleri
  • Kullanıcı Testi Nedir ve Planlaması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak Ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme Ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik