İletişimin Olmazsa Olmazları


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile kişinin daha iyi bir iletişim becerisine sahip olması, ikna kabiliyetinin yükselmesi, etkin dinleme, düğüm ve çözüm noktasında sorunu çözmeye odaklı çalışması ve kurum kimliğinin üst seviyede temsil edebilme becerilerini geliştirmesi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim Araçları #İlişki Yönetimi #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #İfade Becerisi #şirket kimliği #İkna kabiliyeti #Konsantrasyon #Zihin temizliği #Etkin dinleme #İletişimde kontrol teknikleri #kriz yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sesinin özelliklerini ve sesi ile iletişimi geliştirmeyi bilir. Ses kusurlarını gidermeyi bilir. Topluluk önünde konuşma tekniklerini bilir. Heyecanı yönetmeyi bilir.
Anlar: Etkili ses kullanımınn tekniklerini ve Türkçeyi özellikleri ile kullanmayı anlar. Olayları farklı değerlendirmeyi ve ön yargısız iletişimi anlar. İletişim kazalarını ve etkin dinleme teknikleri ile gelişimsel iletişimi anlar. Konsantrasyonun iletişime etkisini anlar.
Yapar: letişim kanallarını etkili kullanma ile kişisel gelişimini yapar. Dirençle karşılaşmada farklı yöntemler ile iletişimi geliştirmeyi ve itirazı doğru karşılamayı yapar. Kriz çözme becerisini geliştirmeyi, çözme becerileri ile çözüm odaklı olmayı yapar.

HEDEF KİTLE

İletişim becerilerini doğru araçlar yardımı ile geliştirmek isteyenler, iletişim becerilerini geliştirmek isteyenler ve iletişimin başarının altın anahtarı olduğunu düşünenler.

İÇERİK

 • Sesini Yeniden Keşfetmeyi, Sesimiz Digital Kimliğimiz 
 • Dinleyenlerin Sayısına Göre Seslerini Ölçülü Kullanmak
 • Dinleyicileri Etkilemek İçin Ses Tonunu Kullanmak
 • Anlatım Bozukluğuna Karşı Konuşmamızı Etkileyen Dil, Dudak Ve Çene Organlarının Kullanımını
 • Etkili Ses Kullanımının İletişimdeki Önemi
 • Türkçe Dilinin Ses Özelliklerini Konuşmalarına Yansıtmayı Ve Ana Dilimiz Türkçeyi Tüm İncelikleri İle Kullanma Teknikleri
 • Olaylara Farklı Açılardan Bakmak Ve Ön Yargısız Değerlendirmek
 • İletişim Hatalarına Yol Açacak Engelleri Kendini Yönetme
 • Etkin Dinleme İle İlgili Konsantrasyon Seviyesini Geliştirmek
 • İletişim Kanallarını Etkin Ve Etkili Kullanmak
 • Direnç Noktalarında Davranış Biçimlerini Geliştirmek  
 • İtiraz Karşılamak
 • Etkin İletişimle Krizi Yönetmek
 • Kriz Anlarında Çözüm Odaklı Olmak
 • Kendini Kısa, Öz Ve Net Bir Şekilde İfade Etme Teknikleri
 • Asansör Sohbeti Tekniği
 • Etkin İletişimin Motivasyona Kaldıraç Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim