Örnek Olaylarla Bankacılık Sektöründe Yaşanan Suistimal-Dolandırıcılık Eylemleri ve Alınacak Önlemler


foto

AMAÇ

Eğitimde, bankacılık sektöründe yaşanan suistimal, dolandırıcılık eylemleri, tespiti ve alınacak önlemler ile ilgili örnek olaylar üzerinden aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#5549sayılıkanun #Suistimaleylemleri #Şüpheli İşlem Bildirimi #Sucgelirlerininonlenmesi #Şüphelislemtipleri #Sahtecilik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bankacılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık eylemler ile ilgili hukuki durumu ve yükümlülüklerini bilir.
Anlar: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bankacılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık eylemler ile ilgili hukuki durumu ve yükümlülüklerini anlar.
Yapar: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bankacılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık eylemler ile ilgili hukuki durumu ve yükümlülüklerine karşı önlem alır.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finansal kuruluşların Uyum Birimlerinde çalışanlar ile operasyonel müşteri işlemlerini yerine getiren tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan GelişmelerHakim Hissedar, Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal Eylemleri
  • Hakim Hissedar ve Yöneticiler Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal  Eylemleri - Örnek Olaylar
  • Personel tarafından Gerçekleştirilen Suistimal Eylemleri – Örnek Olaylar  
 • Üçüncü Kişilerle Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önlme Yöntemleri
  • Mali Tablolar Suistimali 
  • Sosyal Mühendislik Yöntemi
  • İnternet Bilişim Suçları
  • Belge / Bilgi Sahteciliği
  • Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
  • Kartlı İşlem Sahteciliği
  • Çağrı Merkezi Hedefli Dolandırıcılıklar
  • Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
  • Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar 
 • Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemlerine Karşı Alınacak Genel Önlemler
  •  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından   
  • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi   Hakkındaki Kanun İle 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından .
 • Sonuç

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma ve Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: