Bankacılık Sektöründe Uzaktan Kimlik Tespiti ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisi Kurulması


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri hakkında yönetmeliklerin, uzaktan kimlik tespiti için belirlenmiş ilkelerin ve elektronik ortamda sözleşme ilişkilerinin kurulmasının aktarımını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Müşterinin Tanınması #Uzaktankimliktespiti #Elektronikbankacılıkhizmeti #SucgelirlerininOnlenmesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ve uzaktan kimlik tespiti ile ilgili düzenlemelerin getirdiği hukuki durumu ve yükümlülüklerini bilir.
Anlar: Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ve uzaktan kimlik tespiti ile ilgili düzenlemelerindeki hukuki altyapıyı ve uygulamasını anlar.
Yapar: Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ve uzaktan kimlik tespiti ile ilgili düzenlemelerine uyumu yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finansal kuruluşların Uyum Birimlerinde çalışanlar ile operasyonel müşteri işlemlerini yerine getiren tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Amacı ve Kapsamı
 • Dayanak Kanunlar
 • (5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki Kanun ile ilgili özet bilgiler ve eğitim konusu ile ilgili tartışma) Tanımlar
 • Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Uzaktan Kimlik Tespiti
  • Süreç Başlatılmadan Önce Uyulması Gereken Genel İlkeler
  • Uzaktan Kimlik Tespitini Yapacak Müşteri Temsilcisi ve Çalışma Ortamı
  • Süreç Başlatılması ile Uyulması Gereken Genel İlkeler  
  • Kullanılabilecek Kimlik Belgesi ve Doğrulanması
  • Kimliği Tespit Edilecek Kişinin Doğrulanması
  • Görüntülü Görüşmede Sürecin Sonlandırılması
  • Uzaktan Kimlik Tespitinde Sorumluluk
 • Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisi Kurulması
  •  Kimlik Tespitini Müteakip Sözleşme İlişkisinin Kurulması
 • Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar, Mevduat ve Katılım Sistemi Kapsamında Uygulanacak Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin İlkeler
  • T.C. Nüfus Cüzdanı ve Mavi Kart Sahiplerinin Uzaktan Kimlik Tespiti

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma ve Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri