Siber Güvenlik Mimarisi


foto

AMAÇ

BU eğitimin amacı, siber güvenlik, güvenlik mühendisliği ve risk yönetimi ile ilgili geniş bir çerçevede bilgi edinmek ve ilgili konuda uluslararası geçerliliği olan sertifikalara hazırlık için ön çalışma yapmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Siberguvenlik #Guvenliknimarisi #Bulutguvenligi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Siber güvenlik güvenlik mimarisi ve mühendisliği konularında temel düzey bilgi sahibi olur.
Anlar: Güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptlerini anlar.
Yapar: Güvenilir bir güvenlik mimarisi tasarlamak için gerekli ilkeleri uygular.

HEDEF KİTLE

Eğitime, Güvenlik Danışmanları, Güvenlik Yöneticileri, IT Direktör/Yöneticileri, Güvenlik Denetim Uzmanları ve Yöneticileri, Güvenlik Mimarları, Güvenlik Analistleri, Güvenlik Mühendisleri, CISO (Chief Information Security Officers), Güvenlik Direktörleri , Ağ Mimarları unvanındaki çalışanların katılımı uygundur.

İÇERİK

  • Security and Risk Management
  • Asset Security
  • Security Architecture and Engineering
  • Communications and Network Security
  • Identity and Access Management
  • Security Assessment and Testing
  • Security Operations
  • Software Development Security

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Bigi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kendini Geliştirme, Yeni Teknolojilere Hızlı Adaptasyon