Penetrasyon Testi


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptleri ve sektördeki en iyi uygulamaları kapsamlı bir şekilde incelemektir.

ODAK NOKTALARI

#Siberguvenlik #Penetrasyontesti #Bulutguvenligi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sızma testi kapsamını belirlemeyi bilir.
Anlar: Güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptlerini anlar.
Yapar: Sosyal mühendislik sızma testi, ağ sızma testleri, web uygulaması sızma testi, kablosuz ağ sızma testi, bulut sızma testi vb. uygular.

HEDEF KİTLE

Eğitime, Güvenlik Danışmanları, Güvenlik Yöneticileri, IT Direktör/Yöneticileri, Güvenlik Denetim Uzmanları ve Yöneticileri, Güvenlik Mimarları, Güvenlik Analistleri, Güvenlik Mühendisleri, CISO (Chief Information Security Officers), Güvenlik Direktörleri, Ağ Mimarları unvanındaki çalışanların katılımı uyundur.

İÇERİK

 • Introduction to Penetration Testing
 • Penetration Testing Scoping and Engagement
 • Social Engineering Penetration Testing
 • Network Penetration Testing – External
 • Network Penetration Testing– Internal
 • Network Penetration Testing – Perimeter Devices
 • Web Application Penetration Testing
 • Wireless Penetration Testing
 • IoT Penetration Testing
 • OT/SCADA Penetration Testing
 • Cloud Penetration Testing

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bigi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kendini Geliştirme, Yeni Teknolojilere Hızlı Adaptasyon