Adli Bilişim


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptleri ve sektördeki en iyi uygulamaları kapsamlı bir şekilde incelemektir.

ODAK NOKTALARI

#Siberguvenlik #Adlibilisim #Bulutguvenligi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Adli bilişim konuları ile ilgili bilgi sahibi olur.
Anlar: Güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptlerini anlar.
Yapar: Güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptlerini geliştirir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, Güvenlik Danışmanları, Güvenlik Yöneticileri, IT Direktör/Yöneticileri, Güvenlik Denetim Uzmanları ve Yöneticileri, Güvenlik Mimarları, Güvenlik Analistleri, Güvenlik Mühendisleri, CISO (Chief Information Security Officers), Güvenlik Direktörleri, Ağ Mimarları unvanındaki çalışanların katılımı uyundur.

İÇERİK

 • Computer Forensics in Today’s World
 • Computer Forensics Investigation Process
 • Understanding Hard Disks and File Systems
 • Data Acquisition and Duplication 
 • Windows Forensics
 • Linux and Mac Forensics
 • Network Forensics
 • Database Forensics
 • Cloud Forensics
 • Malware Forensics
 • Mobile Forensics
 • IOT Forensics

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kendini Geliştirme, Yeni Teknolojilere Hızlı Adaptasyon