Üst Yönetime Sunumda Kritik Başarı Faktörleri


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, yöneticiler ile yönetici adaylarını sunum hazırlarken ve sunarken yaptıkları hatalardan arındırmak ve etkin sunucu düzeyine getirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Başarılısunumteknikleri #Etkinkonuşmacı #Sunumhazırlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Başarılı sunumun gereklerini bilir
Anlar: Kötü sunumun olumsuz sonuçlarını anlar.
Yapar: Etkin sunum yapar.

HEDEF KİTLE

Sunum tekniklerini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Üst Yönetime Sunumun Temel Özellikleri
 • Sunumlarda Sık Rastlanan Hatalar
  • Heyecanı Avantaja Çevirme Yöntemleri
  • Sunum Öncesi Hazırlıklar
  • Çk Bilgi=Yok Bilgi
  • En Etkin Sunum = En Yalın Sunum
  • Sunum Anında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Hatalardan Arınma Yolları
 • Yalın Sunum Hazırlama ve Başarılı Sunuşa Dair Pratik İpuçları
 • Etkin Ses Kullanımı
 • Birlikte Pratik Sunum Hazırlama: İki vaka katılımcılarla birlikte çözülecektir.
 • Bir ödev vakası verilerek her katılımcının hazırladığı ve aktardığı sunum hep birlikte değerlendirilecektir.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlere Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri