Güncel Gelişmelerle Sır Saklama Yükümlülüğü ve Kişisel Veriler


foto

AMAÇ

Bankacılıkta sır saklama yükümlülüğü ile kişisel verilerle ilgili hukuki sorumlulukların ve güncel gelişmelerin, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun güncel kararları ışığında açıklanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#KVKK #Kişisel Veri #Müşteri Sırrı #Banka Sırrı #Ticari Sır #Bankacılık Hukuku #Sır Saklama Yükümlülüğü #Kişisel Verilerin Korunması Hukuku #Veri İşleme #Mevzuat #Uyum #Veri Güvenliğinin İhlali #Hukuki Sorumluluklar #Farkındalık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılıkta sır saklama yükümlülüğü ve kişisel verilerin korunması ile ilgili hukuki sorumlulukları ve bu konudaki güncel gelişmeleri bilir.
Anlar: Güncel kararlar ve vakalar ışığında sırları saklama ve kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülükleri anlar.
Yapar: Mevzuata uyum sağlar.

HEDEF KİTLE

Sırların saklanması ve kişisel verilerin korunması konusundaki hak ve yükümlülüklerle birlikte güncel gelişmeleri irdelemek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sır Saklama Yükümlülüğü ve Kişisel Veriler
  • Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı
  • Kişisel Veri
  • Hukuki Düzenlemeler
  • Sırrın İfşası ve Veri Güvenliğinde İhlal
  • KVKK Kararları
  • Güncel Gelişmeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: