Banka Kredi Teminatları


foto

AMAÇ

Bu eğitimde, bankacılık sisteminde kullandırılan kredilerin teminatlandırılması sırasında hukuki olarak dikkat edilmesi gereken durumlar, karşılaşılması mümkün sorunların tesis aşamasında önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Borçlar Hukuku #Medeni Hukuk #Mevzuat #Hukuki riskler #Yükümlülükler ve Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Medeni Kanun - Eşya Hukuku bölümü ,Borçlar Kanunu kapsamında Teminatlandırma noktasında düzenlemeleri bilir.
Anlar: Medeni ve Borçlar Hukuku kurallarının bankacılık faaliyetine etki ve önemini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun işlemler yapar.

HEDEF KİTLE

Bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirirken Kredi sistemi içerisinde olan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 

 • Kefalet
  • Geçerlilik Koşulları
  • Kefalet Türleri   Adi Müteselsil
  • Ticari Kredilerde Kefalet Hükümleri
  • Kefaletin Sona Ermesi
  • İcra takibinde Kefillerin Durumu
  • Yargıtay Kararları
 • Teminat Mektupları
  • Banka Teminat Mektubunun Niteliği, Tarafları ve Türleri, Tazmini
  • Banka Teminat Mektupları ile Kefaletin Karşılaştırılması
  • Yargıtay Kararları
 • Taşınır Rehini
  • Taşınır Rehininin Kuruluşu
  • Taşınır Rehini Türleri
  • Taşıt Rehini, Kuruluşu
  • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehini (6750 say. Kanun)
  • Rehin Hakkının Sona Ermesi
  • Taşınır Rehininin İcra Takibi Aşaması
 • Alacağın Temliki Kuruluşu, Sona Ermesi
 • Taşınmaz Rehini (İpotek) Aile Konutu
  • İpotek Türleri
  • İpotekte Derece, Sıra
  • İcra Takibi Aşamasında Taşınmaz Rehininin Durumu
  • Yargıtay Kararları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama, Organizasyon ve Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat ve Operasyonel Takip
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: