Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Yönetimi


foto

AMAÇ

Ulusal düzenleme ve uluslararası çerçevelere (ISO 27001, COBIT vb.) bilgi güvenliliği yönetimi sürecinin gerekliliklerini kavramaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bilgi Güvenliği #Bilgi Sistemleri Yönetişimi #Bilgi Güvenliği Kontrolleri #Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi #Siber Güvenlik #Mevzuata Uyum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bilgi güvenliği kontrol alanlarını ve ana kontrol süreçlerini bilir.
Anlar: Bilgi güvenliğinin sadece mevzuata veya standartlara uyumsuzluklar ve ihlaller oluşmadan, sürekli uygulanması gereken bir süreç olduğunu anlar.
Yapar: Mevcut bilgi güvenliği kontrollerini mevzuatla veya standartlarla karşılaştırabilir, fark analizi ve denetim faaliyetlerini başlangıç seviyesinde gerçekleştirebilir.

HEDEF KİTLE

Bilgi güvenliği yönetim ve operasyon ekipleri, BS iç denetim, BS iç kontrol ve BS risk yönetimi ekipleri çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Günümüzde BT’nin Önemi
  • Temel BT Altyapı Bilgisi
  • Bilgi Güvenliği Nedir?
  • Bilgi Güvenliği Yönetişimi
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Bileşenleri
  • Ulusal Düzenleme ve Uluslararası Çerçevelere Göre Bilgi Güvenliği Kontrol Hedefleri ve Örnek Uygulamalar
  • Siber Güvenlik ve Bileşenleri
  • Kişisel Verilerin Korunması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Kurumsal Farkındalık, Etik Bilinç
Yönetsel Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık