Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara günlük hayatta kullandıkları finansal formül ve istatistiksel uygulamaların Excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Hesaplama #Validasyon #Raporlama #Veritabanı #Veritabanı Kontrol

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Faiz, iç verim, kredi hesaplamalarını bilir.
Anlar: Verim eğrisi, volatilite fonksiyonları ve fiyat simülasyonlarını anlar.
Yapar: Veritabanı, finansal fiyatlama, istatistiksel fonksiyonlarla piyasa kontrolü ve raporlaması yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime Excel'de finans bilgisini geliştirmek isteyen tüm kişiler katılabilir.

İÇERİK

 • Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel
  • İstatistiksel Modellerde ve Finansal Hesaplamarda Excel’e Bakış
  • Veri Çekme ve Sıralama Metodları
  • Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları
  • Excel’de Dinamik Raporlama için Fonksiyon Yazma
  • Excelde Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları
  • Excelde İstatistiksel Fonksiyonlar ve Piyasa Uygulamaları
  • Dinamik Grafikler,Form Kontrolleri,Veri Doğrulama Kontrolleri
 • Finansal Matematik Uygulamaları
  • Faiz Hesaplamaları ve Dönüşüm Formülasyonları
  • Bono ve Tahvil Hesaplamaları
  • Uygulamalar
 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
  • Net Bugünkü Değer
  • İç Verim Oranı
  • XIRR,XNPV Uygulamaları
 • Kredi Ödeme Hesaplamaları
  • Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları
  • Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları
  • Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları
  • Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları
 • İstistiksel Analizler
  • Tanımlayıcı İstatistikler
 • İleri Finans Uygulamaları
  • Olasılık Dağılımı ve Simülasyon
  • Monte Carlo Simülasyonu
  • Data Analysis (Regresyon ve YieldCurve)
 • Uygulamalar ve Genel Değerlendirmeler
  • Excel’in Güçlü Yanları
  • Excel’in Zayıf ve Eksik Tarafları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: