Dış Ticaret İşlemlerinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar


foto

AMAÇ

Uluslararası ticaret işleyiş ve kuralları ile Türk dış ticaret ve kambiyo mevzuatı konularında bilgi aktarımı yapmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Kambiyo Mevzuatı #Uluslararası Kurallar #Yasal Otorite Yaptırımları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış Ticaret işlemleri ile ilgili kambiyo mevzuatı ve uluslararası kuralları bilir.
Anlar: Türk kambiyo mevzuatı ile uluslararası kuralları bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar ve yapılan hataların farkına varır.
Yapar: Türk mevzuatı ile ICC kurallarının entegre edilmesi konusunda yetkinlik sağlar, uygulamadaki önemli noktalara dikkat eder.

HEDEF KİTLE

Bankaların teftiş, iç kontrol, operasyon bölümlerinde görevli çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dış Ticaret Teknikleri ve Bankaların Sorumlulukları
  • Uluslararası Ödeme Şekilleri
  • ICC Broşürleri (ICC  600 ve  522 sy Broşürler)     
 • Kambiyo Mevzuatı
  • İthalat  Mevzuatı
  • Yasal Düzenlemeler, Mevzuat, Uluslararası Yeknesak Kurallar
  • İhracat Mevzuatı
   • İhracat Şekilleri
   • IBKB Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
   • İhracat Bedellerinin Tasarrufu, Tahsili ve Efektif Olarak Tahsilinde Bankalarca Aranacak Belgeler
   • İhracat Alacağının İskonto Edilmesi, Faktoring İşlemi
   • Mahsup
 • Görünmeyen İşlemler
  • Görünmeyen İşlemlerin Dayanağı
  • Görünmeyen İşlemlerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar
  • Görünmeyen İşlemlerde Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
  • Dış Ticaretin Finansmanı
 • Döviz Kredisi Kullanımın Genel Kuralları
  • Yurt Dışından Kredi Alınması Sırasında Uyulması Gereken Esaslar
  • Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Döviz Kredisi Açılması Sırasında Uyulacak Mevzuat
  • Prefinansman Kredileri
  • İhracat Taahhüdünün Kapatılması
  • Ortalama Vade Hesaplanması
 • Teşvik Mevzuatı
  • Dahilde İşleme Rejimi
  • İhracı Taahhüt Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılan İthal Girdileri için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi 
  • İhracat Sayılan Satış ve Teslimler için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler ile İhracat Say. Sat. ve Tes. için Verilen Vergi Resim Harç İstisna Belgesi
  • Uygulama Alanları ve ithalat, ihracat İşlemleri, Vergi, Resim, Harç İstisna Uygulaması
  • Belge Kapsamı Kredi Uygulamaları
   • Döviz Kredileri
   • TL Kredileri
 • Belge Taahhütlerinin Kapatılması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Yönetsel Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: