İnsan 4.0


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile sanayi 4.0 ve küresel değişim etkileri, sanayi 4.0 devrinde sahip olunması gereken kurumsal nitelikler, günümüz ve yakın gelecekte sahip olunması gereken bireysel nitelikler, dijital IQ kavramı, yeni ekip anlayışı, sanayi 5.0’I,  turn-over tehlikesi ve inovasyon gelişimi konularının aktarımı amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sanayi 4.0 #İnsan İlişkisi #Kurum İlişkisi #Küresel Değişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sanayi 4.0 ve teknolojik değişim, teknolojik devrim ile gelen yeni kavramları bilir.
Anlar: Kurumsal ve bireysel değişimin gerekliliğini, değişime uyum sağlamak için yapılması gerekenleri.
Yapar: Kurumlardaki teknolojik uyum süreçlerini oluşturabilir ve geliştirebilir. Kurum ve ekip içindeki genç çalışanların aidiyetini sağlayabilir. Bireysel olarak kendini ve çevresindeki insanları yakın geleceğe hazırlayabilir, gelişim planlamasını yapabilir.

HEDEF KİTLE

İlgili duyan herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sanayi 4.0
 • Sanayi 4.0 için Kurumsal Nitelikler
  • Müşteri ilişkileri
  • Kurum içi iletişim
  • Veri tplama ve analizi
  • Şeffaflık
  • Yeni nesil için çekim merkezi lmak
 • Sanayi 4.0 için Bireysel Nitelikler
  • Dijital IQ
   • Bireysel dijital IQ parametrelerinin değerlendirilmesi
  • Etkin iletişim
  • Kişisel zamana uyumda süreklilik
   • Sürekli (on-time) Zamana Uyumda Baş Etme Yöntemleri
   • Psikolojik Dayanıklılık Yöntemleri
  • Yaratıcı ve esnek düşünme
  • Veri analizi ve karar verme
 • Sanayi 4.0 Değişimde Değişim
  • Yeni ekip anlayışı
  • Turn-ver tehlikesi
  • Yeni invasyon ve ArGe yönetimi
 • Sanayi 5.0

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, İletişim, Kendine Liderlik, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Yetenek Yönetimi / Optimizasyon, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijial Okur-yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim