Türkiye’de ve Dünya’da Dijital Merkez Bankası Parası Uygulamaları


foto

AMAÇ

Dünyada yürütülen Dijital Merkez Bankası Parası proje ve uygulamaları hakkında genel bir bilgi edinilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#FinansalKatılım #Ödemeler #Blokzincir #DijitalKimlik #DijitalVarlık #Ekosistem #Mevzuat #StabilKripto #DijitalPara

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dünyada, kullanılan farklı Dijital Merkez Bankası Parası sistemlerini, bu Dijital Merkez Bankası Parası sistemlerine dayalı oluşan farklı iş modellerini, bu alanda gerçekleşen mevzuat değişikliklerini, finans sektörüne yönelik Dijital Merkez Bankası uygulamalarını, söz konusu uygulamaların ilgili Dijital Merkez Bankası ekosistemi içerisinde yer alan paydaşlara yaratacağı katma değeri bilir.
Anlar: Dijital Merkez Bankası Parasının finans sektörüne yönelik etkisini, katkıda bulunabileceği alanları, buna yönelik olarak finansal kurumların atması gereken adımları anlar.
Yapar: Finans sektörüne yönelik Dijital Merkez Bankası Parası uygulamalarının hayata geçirilmesine destek verir, bu alanda yeni iş modellerinin oluşumuna katkıda bulunur, katma değer yaratacak bazı pilot projelerin başlatılmasına ön ayak olur.

HEDEF KİTLE

Dijital Merkez Bankası sistemlerinin finans sektörüne etkisini anlamak ve bu alandaki uygulamaların ve yeni iş modellerinin sektör içerisinde hayata geçirilmesi ve yaygınlaşmasına destek olmak isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dijital Merkez Bankası Parası Genel Durum
  • Dijital Merkez Bankası Parası Nedir ?
  • Dijital Merkez Bankası Parası Özellikleri
  • Dijital Merkez Bankası Parası Hedefleri
  • Dijital Merkez Bankası Parasına Yönelik Risk/Fayda Analizi
  • Dijital Merkez Bankası Parasının Tüketici Açısından Önemi
  • Dijital Merkez Bankası Paralarının Birlikte Çalışabilirliği
 • Dijital Merkez Bankası Parası Projeleri
  • Küresel Dijital Merkez Bankası Parası Projeleri
  • Ab Dijital Merkez Bankası Parası Projesi
  • Türkiye Dijital Merkez Bankası Parası Projesi
 • Dijital Merkez Bankası Parasının Finans Sektörüne Etkisi
  • Dijital Merkez Bankası Parasının Finansal Katılıma Etkisi
  • Dijital Merkez Bankası Parasının Ödemelere Etkisi
  • Dijital Merkez Bankası Parasının Sermaye Piyasalarına Etkisi
  • Dijital Merkez Bankası Parasının Dış Ticaret İşlemlerine Etkisi
  • Dijital Merkez Bankası Parasının Kara Para Aklamayı Önlemeye Etkisi
 • Dijital Merkez Bankası Parası İle İlgili Gelişmeler
  • Dijital Merkez Bankası Parası ve Stabil Kripto
  • Dijital Merkez Bankası Parası ve Merkeziyetsiz Finans
  • Dijital Merkez Bankası Parası ve Programlanabilir Para

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat Operasyonel Takip ve Bilinç , Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık , Kurumsal Girişimcilik, Değişimi okuyabilmek ve Geleceği kurgulamak