Güvenli Yazılım Geliştirme


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile güvenli uygulamalar tasarlama, saldırılara dayanabilen güvenli kod yazma ve güvenlik testi ve denetimi dahil olmak üzere güvenli yazılım geliştirme sürecini tanıtmayı ve bir geliştiricinin karşılaştığı güvenlik sorunlarına, yaygın güvenlik açıklarına ve kusurlarına ve güvenlik tehditlerine odaklanmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Siberguvenlik #securecoding #DevOps #CodeTesting

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yazılım güvenlik açıklarına yol açan en sık programlama hatalarını bilir.
Anlar: Güvenli programlamanın temellerini ve yazılım güvenlik açıklarına yol açan en sık programlama hatalarını anlar. Yazılımdaki güvenlik sorunlarını belirler ve analiz eder.
Yapar: Bilgilerini güvenli yazılım sistemlerinin oluşturulmasına etkili bir şekilde uygular.

HEDEF KİTLE

Güvenli yazılım uygulamalarında doğru araçlar kullanarak geliştirmeyi hedefleyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Güvenli Kodlama ve Geliştirme Metodolojileri
  • Uygulamaların VAPT'si
  • Giriş Doğrulama
  • Uygulamaların Doğrulanması ve Yetkilendirilmesi
  • Oturum Yönetimi Güvenliği
  • Güvenli Kodlama Uygulamaları İçin Kriptografi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Öğrenme İştahı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri