Dijital Bankacılık


foto

AMAÇ

Dijital transformasyon döneminde geleceğin bankacılığını ve bankacılık ürünlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Bankacılık #Platform Bankacılığı #Servis Bankacılığı #İnovasyon #Yapay Zeka

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital bankacılığın tanımını bilir. Platform bankacılığı ve servis bankacılığı tanımlarını bilir.
Anlar: Dijital bankacılık ürünlerinden haberdar olur.
Yapar: Müşteri, teknoloji ve bankalar arası iş yapış modellerine hakim olur.

HEDEF KİTLE

Dijital bankacılık ürünlerine ve bankacılığın gelişimine hakim olmak isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Bankacılığın Geleceği: Dijital Bankacılık Nedir?
  • Türkiye'de ve Dünyada Dijital Banka Uygulamaları
  • Türkiye'de Dijital Bankacılık İle İlgili Yasal Düzenlemeler
  • Platform ve Servis Bankacılığı Nedir? 
  • Geleneksel Bankaların Değişim Dönüşüm Süreçleri, Dijitalleşme Durum Tespitleri
  • Dijital Bankacılık Fırsatları Nelerdir?
  • Dijital Bankacılığın Mevcut Düzende Oluşturabileceği Dezavantajlar ve Çözüm Önerileri
  • Dijital Bankacılık İle Rekabet Anlayışında Oluşacak Değişiklikler
  • Müşteri, Teknoloji ve Bankalar İş Yapış Modelleri İlişkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik