Yöneticiler için Mülakat Teknikleri


foto

AMAÇ

İşe alım ve kariyer amaçlı mülakatları, yapılandırılmış bir ortamda ve davranış odaklı gerçekleştirmek üzere teknik yeterlilik sağlamayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Proaktif Davranış #Duygu Yönetimi #İletişim # İlişki Yönetimi #Stratejik İlişkiler #Kilit Ortaklıklar Kurma #İkna

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mülakat akışını nasıl kurgulayacağını, mülakat esnasında işveren markasını nasıl konumlandıracağını, adayların kendini rahat ve güvende hissetmesi için nasıl bir tavır geliştirmesi gerektiğini, teknik ve davranışsal yetkinlikleri ölçmek üzere nasıl bir teknik kullanması gerektiğini ve mülakat esnasında uzak durması gereken söylem ve davranışları bilir.
Anlar: Etkin bir mülakat gerçekleştirmek yoluyla, çalıştığı kurum için katma değer sağlayacak şekilde verimli bir işe alımı nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini anlar.
Yapar: Kurumunun değerlerini ve ilgili görevin yetkinliklerini göz önünde bulundurarak global anlamda kabul gören, verimliliği artıracak bir teknik benimseyerek davranış odaklı mülakat gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Ekibine işe alım yapmak üzere seçim sürecine dâhil olan tüm yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Mülakatı Planlama ve Ön Hazırlık
  • Mülakatta İşveren Markası ve İletişim
  • Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
  • Soru Ve Analiz Yöntemleri- STAR Tekniği
  • Mülakatlarda Yapılmaması Gerekenler
  • Mülakat Uygulamaları ve Geri Bildirim (Role Play)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: