Bilişsel Esneklik


foto

AMAÇ

Yeni, beklenmeyen, değişken, karmaşık ve zor durumlara rahatlık seviyesinde uyum sağlamak için bilişsel esnekliği tanımak ve bilişsel esnekliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Değişim Yönetimi #Çeviklik #Esneklik #Duygusal Dayanıklılık #Stres Yönetimi #Yaratıcı Düşünme #Eleştirel Düşünme #Hızlı, İyi Karar Almak ve Sonuç Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bilişsel esnekliğin ne olduğunu, bilişsel kontrol ve üstbilişsel kontrolü ve bilişsel esneklik yordayıcılarını bilir.
Anlar: Bilişsel esnekliğinin önündeki engelleri anlar. Bilişsel esnekliğini güçlendirmek için bilişsel esnekliğin yordayıcılarını nasıl kullandığını ve kullanacağını anlar.
Yapar: Zihinsel ve duygusal baskı ile baş eder ,duyguları üzerinde bilişsel kontrol geliştirir, değişim eğrisinde ustalaşır, değişken, belirsiz, karmaşık ve zor durumlarda alternatif stratejiler üretir ve hızlı ve iyi kararlar alır.

HEDEF KİTLE

Bilişsel esnekliklerini güçlendirmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bilişsel Esneklik Nedir?
 • Neden Bugün Artan Bir Şekilde Bilişsel Esneklikten Bahsediyoruz?
  • VUCA’dan evrilen BANI Dünyası
 • Bilişsel Esnekliğin Önündeki Engelleri Tanımak
 • Bilişsel Esnekliği Güçlendirmek İçin Bilişsel Esnekliğin Yordayıcılarını Tanımak ve Geliştirmek
  • Duygusal Dayanıklılık
   • Ototelik Öz ve Ototelik Öz Geliştirmenin Yolları
   • Duygular Üzerinde Bilişsel Kontrol Geliştirmek
  • Stres Yönetimi
   • Zihinsel ve Duygusal Baskı ile Baş Etmek
   • Zorlayıcı Duyguları Yönetmek
   • Değişim Eğrisinde Ustalaşmak
  • Yaratıcı Düşünme
   • Durumları/ Olayları Farklı Bakış Açıları ile Değerlendirmek
   • Varsayımlara Meydan Okumak, Var Olan Cevapları Ters Yüz Etmek
   • Farklı Alternatifler Yaratmak
   • Başarı Planları Kadar Başarısızlık Planları Yapmak
   • Hataları Gelişim Aracı Olarak Görmek
   • Engellerin İçindeki Fırsatları, Kısıtların İçindeki Yenilikleri Görmek
   • Fırsatları Yaratmak İçin Yeni Çaprazlamalar Yapmak
  • Eleştirel Düşünme
   • Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Kontrol
   • Hızlı ve Yavaş Düşünme
   • İyi Bir Karar Vermek
   • Eleştirel Düşünmenin 3 Parçası
   • Güçlü Sorular Sormak
   • Sorunun Mantığını Kavrayarak Cevap Oluşturmak
   • Sonuçlara İnanmak ve Harekete Geçmek
 • Bilişsel Esneklikte Orkestranın Şefi: Üstbiliş
 • Bilişsel Esnekliğin İnisiyatif Almak, Özerklik Geliştirmek, Özyeterliliği Yükseltmek ve Sorumluluk Almak ile İlişkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Öğrenmeye Açıklık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği