Durumsal Liderlik


foto

AMAÇ

Durumsal liderlik modelleriyle çalışan yönetici arasındaki ilişkinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik Stilleri #Değerlendirme Seviyeleri #Esneklik #Çeviklik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Durumsal liderlik ve geleneksel liderlik arasındaki farkı bilir.
Anlar: Durumsal liderlikte liderlik tiplerine ve değerlendirme seviyelerine hakimdir. Esneklik ve çeviklik konularında yetkindir.
Yapar: Demo uygulamalarından sonra durumsal liderlik teorisini gerçek hayata uygulayabilir.

HEDEF KİTLE

Çalışan yönetici iletişiminde ve çalışma hayatında durumsal liderlik yaklaşımını benimsemek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Durumsal Liderlik Kavramı ve Geleneksel Liderlik İle Farkı
  • İnteraktif Test: Liderlik Modelleri ve Karar Verme
  • Durumsal Liderlik Modelleri
  • Durumsal Liderlik II Teorisi: Liderlik Stilleri ve Değerlendirme Seviyeleri
  • Durumsal Liderlik ve Esneklik
  • Durumsal Liderlik ve Çeviklik
  • Durumsal Liderlik ve Vuca Dünyası
  • Metaforik Açıdan İnceleme ve Film Örnekleri
  • Durumsal Liderlik Demo Uygulaması ve İnteraktif Testler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi / Optimizasyonu, Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme ), Koç Yönetici, İletişim, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme