Otonom Takımlar Olmak İçin Psikolojik Güvenlik Yaratmak


foto

AMAÇ

Takımın potansiyelini tam olarak performansa dönüştüren üstün performanslı takımlar elde etmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Psikolojik Güvenlik #Güven #İş Birliği #İlişki Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Soru sorduğunda takım üyeleri tarafından konuyu bilmiyor diye anlaşılmayacağını, fikir paylaşmanın dışlanma olarak görülmeyeceğini, sorgulama yaparsa konuyu anlamamış olmayacağını bilir. Hatalar olduğunda gerektiğinde hatayı sahiplenir, hataların da öğreti olabileceği fırsatları yaratır.
Anlar: Takım üyeleri olarak birbirlerini kişi veya fikir olarak dışlamadan tıpkı bir zincirin en güçlü halkaları gibi destekler.
Yapar: Ekip üyeleri ve diğer paydaşlar ile güven esaslı ilişkiler kurar, hata, eksiklik veya yanlış anlaşılmalar olmadan birbirinin bilgeliğini ortaya koymaya çalışır.

HEDEF KİTLE

Yüksek performans için kendi kendini yöneten takımlara sahip olmak isteyen takım üyeleri ve liderlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kendi Kendini Yöneten Takımlar Olmak
 • Büyük İstifa, Sessiz İstifaların Nedenleri?
 • En Güncel Araştırmalarla Çalışanlar İş Yerlerinden Ne Bekler?
 • İşverenler Çalışanların İş Yerlerinden Ne Beklediklerini Düşünür?
 • Yeteneği Elde Tutmak ve Geliştirmek
 • Performansı Yüksek Olana Takımları Performansı Düşük Olan Takımlardan Ayıran Özellikler
  • Psiklojik Güvenlik Nedir?
  • Rl ve Sorumluluklar
  • Yapı ve Şeffaflık
  • İşinde Anlam Bulmak
  • Yaptığı Çalışmanın Nereye Ne Etki Yarattığını Bilmek
  • Project Aristotle ile Performansı Yüksek Takımlar Olmak
 • Liderlerin Psikolojik Güvenlik Sağlamak İçin Neler Yapabilir?
  • Sessiz İstifaları Yavaşlatan SLOW Mdeli ile Anlamlı Sohbetler Yapmak
  • Organizasynu ABC Modeli ile Potansiyelini Performansa Dönüştüren Organizasyon Haline Getirmek
  • Fasilitasyn Modelleri ile Çalışanları Kararlara Dahil Ederek Psikolojik Güvenlik Ortamı Sağlamak
 • Birlikte Geleceğe Dokunmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: