Dijital Kimliğin Finansal Ekosistem İçerisindeki Rolü ve Geleceği


foto

AMAÇ

Dünyada finans sektörüne yönelik hayata geçen farklı dijital kimlik uygulama ve düzenlemeleri hakkında genel bir bilgi edinilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Katılım #Açık Bankacılık #Dijital Para #Veri Paylaşımı #Kimlik Doğrulama #Ekosistem #Mevzuat #Merkeziyetsiz Kimlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dünyada, kullanılan farklı dijital kimlik sistemlerini, bu dijital kimlik sistemlerine dayalı oluşan farklı iş modellerini, bu alanda gerçekleşen mevzuat değişikliklerini, finans sektörüne yönelik dijital kimlik uygulamalarını, söz konusu uygulamaların ilgili dijital kimlik ekosistemi içerisinde yer alan paydaşlara yaratacağı katma değeri bilir.
Anlar: Dijital Kimliğin finans sektörüne yönelik etkisini, katkıda bulunabileceği alanları, buna yönelik olarak finansal kurumların atması gereken adımları anlar.
Yapar: Finans sektörüne yönelik dijital kimlik uygulamalarının hayata geçirilmesine destek verir, bu alanda kullanılabilecek teknolojilere ilişkin farkındalık yaratır, katma değer yaratacak bazı pilot projelerin başlatılmasına ön ayak olur.

HEDEF KİTLE

Dijital kimlik sistemlerinin finans sektörüne etkisini anlamak ve bu alandaki uygulamaların sektör içerisinde hayata geçirilmesi ve yaygınlaşmasına destek olmak isteyenlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dijital Kimlik Genel Durum
 • Dijital Kimlik Nedir ?
 • Fiziksel veya Dijital Kimliğin Özellikleri
 • Dijital Kimliğin ülkeler bazında yaygınlık seviyesi yönelik
 • Dijital Kimliğe yönelik Risk/Fayda Analizi
 • Dijital Kimliğin Tüketici açısından Önemi
 • Dijital Kimliğin kuruluşların dijital dönüşümüne etkisi
 • Dijital Kimlik Regülasyon ve Uygulamaları
 • Küresel Dijital Kimlik Regülasyonları
 • AB Dijital Kimlik Regülasyonu eIDAS 2.0
 • AB Dijital Kimlik Cüzdanı Uygulaması
 • Dijital Kimlik Ekosistem Uygulamaları
 • Dijital Kimliğin Finans sektörüne Etkisi
 • Dijital Kimlik ve Finansal Katılım
 • Dijital Kimlik ve Açık Bankacılık
 • Dijital Kimlik ve Dijital Para
 • Dijital Kimlik ve Veri Paylaşımı
 • Dijital Kimliğin Geleceği
 • Merkeziyetsiz Kimlik
 • Merkeziyetsiz Kimlik ve Web 3.0
 • Merkeziyetsiz Kimlik ve Merkeziyetsiz Finans
 • Merkeziyetsiz Kimlik ve Metaverse

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat Operasyonel Takip ve Bilinç, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık Kurumsal Girişimcilik, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak