Uluslararası Finansal Yaptırımlar ve Sınır Ötesi Uygulaması


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, finansal sektör yöneticilerinin, uluslararası finansal yaptırımlara ilişkin mevzuat, uyum ile ilgili uygulamalar, uyum sistemlerinin kullanışı ve yaptırımları ihlal halinde olası sınır ötesi ceza infaz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#FinansalSuçlar#KaraparaAklamanınÖnlenmesi#UluslararasıFinansalYaptırımlar #SınırötesiCezaİnfazUygulamaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Karapara aklama, terörizm finansmanı ve silahlanma finansmanının önlenmesi ve Rusya yaptırımları ile ilişkili uluslararası finansal yaptırımları ve uygulamasını bilir.
Anlar: Uyum prosedürlerini anlar.
Yapar: Uluslararası yaptırımlar ve lisanslama başvuruları ile ilgili uyum sistemlerini kullanmayı bilir ve sorumluluk düzeyine göre finansal kurum içerisinde risk yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finansal kuruluşların uyum birimi çalışanları ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen tüm profesyonellerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Amerika Birleşik Devletleri (OFAC), Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Çeşitli Avrupa Birliği Ülkelerinin, Karapara’nın Aklanması, Terör ve Silahlanma Finansmanı’nın Önlenmesi’ne İlişkin ve Rusya’ya Yönelik Uluslararası Finansal Yaptırım Mevzuatı
  • Amerika Birleşik Devletleri Ve Avrupa Ülkelerinde, Sınır Ötesi Etki Alanı Bulan Finansal Yaptırım İhlallerini Takip İle Görevli Devlet Kurumları ve Yapıları
  • Sınır Ötesi Etkisi Olan Finansal Yaptırımların Uygulaması, Uyum Sistemlerinin Kullanılışı ve Olası Yaptırım İhlali Halinde Devletlerarası Ceza İnfaz Uygulamaları
  • Başvurulabilecek Milletlerarası Adli Yardım Anlaşmaları Hükümleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme, Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Öğrenme İştahı
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: