Uluslararası Finansal Yaptırımlar ve Sınır Ötesi Uygulaması


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, finansal sektör yöneticilerinin, uluslararası finansal yaptırımlara ilişkin mevzuat, uyum ile ilgili uygulamalar, uyum sistemlerinin kullanışı ve yaptırımları ihlal halinde olası sınır ötesi ceza infaz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#FinansalSuçlar#KaraparaAklamanınÖnlenmesi#UluslararasıFinansalYaptırımlar #SınırötesiCezaİnfazUygulamaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Karapara aklama, terörizm finansmanı ve silahlanma finansmanının önlenmesi ve Rusya yaptırımları ile ilişkili uluslararası finansal yaptırımları ve uygulamasını bilir.
Anlar: Uyum prosedürlerini anlar.
Yapar: Uluslararası yaptırımlar ve lisanslama başvuruları ile ilgili uyum sistemlerini kullanmayı bilir ve sorumluluk düzeyine göre finansal kurum içerisinde risk yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finansal kuruluşların uyum birimi çalışanları ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen tüm profesyonellerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Yaptırımların Tanımı
 • Finansal Yaptırımların Hedef Aldığı Ulusal ve Uluslararası Başlıca Güvenlik Tehditleri ve Riskler
  • Suç Gelirlerinin Aklanması ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri
  • Terörün Finansmanı ve Gri Alanlar
  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Engellenmesi
  • Savaşlar, İç Çatışmalar, Haksız İşgaller ve İnsan Hakları İhlalleri
  • Kıymetli Maden Tedarik Zinciri / Çatışma Bölgesi Mineralleri
  • Çevrenin Korunması, su, biyolojik çeşitlilik, yağmur ormanları, doğal kaynaklar, vahşi yaşamın korunması, kısıtlanan sektörler
 • Finansal Yaptırımların Neden Olacağı Riskler
 • Ulusal veya Uluslararası Alandaki Yaptırım otoriteleri
  • Yaptırımların Türleri
  • Çok taraflı yaptırımlar
 • Tek taraflı yaptırımlar
 • Liste bazlı Yaptırımlar (Yasaklı kişiler)
 • Sektörel Yaptırımlar (Rusya)
 • Savunma Sanayine İlişin Yaptırımlar ve Çift Kullanımlı Mallar
 • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Engellenmesi
 • Ülke bazlı yaptırımlar
  • İran
  • Kuzey Kore
  • Suriye
  • Küba
 • Rusya ve İran’a yönelik  İhracat Lisanslama ve Kontrol Yasakları
 • Rusya ve Venezüella Yaptırımları
 • Genel Lisanslar / İnsani Mallar (Humanitarian Goods)
 • Yaptırımların Etkileri (Birincil ve ikincil (sınır ötesi) yaptırımlar)
 • Ağır Kontrol Eksiklikleri ve Hileli İşlemler (Yaptırımların Atlatılması veya Kaçınılması / Fraudulent Transactions, Evaders and Circumventions)
 • Yaptırım ihlallerinde uygulanabilecek cezai işlemler
 • Örnek olay çalışmaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme, Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Öğrenme İştahı
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: