Veri Bilimi Sektör Çalışmaları


foto

AMAÇ

Veri analitiği hakkında bilgi sahibi olmak, makine öğrenmesi metotları öğrenilerek Python ile uygulamayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Veri Analitiği #Veri Bilimi #Makine Öğrenmesi #Hiper Parametre #Jupyter

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri analitiği yöntemlerini bilir. Veri analizi ile veri bilimi arasındaki farkı bilir.
Anlar: Makine öğrenmesi metotlarının detaylarına hakimdir ve hangi problemde hangi metodu kullanacağını anlar.
Yapar: Veriyi modele hazır hale getirir ve makine öğrenmesi metotlarını doğru adımlarda uygular.

HEDEF KİTLE

İşinde veri kullanan herkesi katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Veri Analizi Nedir?
 • Makine Öğrenmesi Nedir?
 • Veri Bilimi Nedir?
 • Uygulama Alanları
 • Yaşanan Zorluklar ve Çözümleri
 • Hiper Parametreler (Hyper Parameters)
 • Model Doğrulama (Model Validation)
 • Naive Bayes
 • Regresyon (Regression)
 • Gradyan İniş (Gradient Descent)
 • Karar Ağaçları (Decision Tree)
 • Kümeleme Algoritmaları (Clustering Algorithms)
 • Veri Bilimi Sektör Çalışmaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık