Veri Görselleştirme ve Araçları


foto

AMAÇ

Microsoft PowerBI ile verileri görselleştirerek daha anlamlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#PowerBI #Veri Görselleştirme #Dashboard #ScoreCard

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hangi veri tipinde hangi veri görselleştirme aracını kullanacağını bilir.
Anlar: Veriyi görselleştirmek için veri model yapılarını anlar.
Yapar: Veriyi düzenleme ve veri modelleme işlemini yapar ve dashboard oluşturup yayınlar.

HEDEF KİTLE

İşinde veriyi kullanan herkesi katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Veri Görselleştirme ve Önemi
 • PowerBI Nedir?
 • Neler Yapılır?
 • İndirme ve Kurma
 • Ayarları Yapma
 • Veri İşlemleri
  • Veri Alma
  • Veri Düzenleme
  • Veri Modelleme
 • DAX İşlemleri
 • Veri Görselleştirme
  • Örnekler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık