Python ile EDA


foto

AMAÇ

Python programlama dilini öğretmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Python #Jupyter #PY #EDA

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Python programlama dilini bilir.
Anlar: Veriyi analiz etmek istediğinde ne zaman python kullanması gerektiğini anlar.
Yapar: Python progralama dilini kullanarak verileri kolaylıkla analiz eder.

HEDEF KİTLE

İşinde veri kullanan herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Python Programalama
  • Kullanılacak Araçların Tanıtımı
  • Variables
  • Expressions
  • Statements
  • Conditional Execution (if, elif, else)
  • Loops
  • Nested Loops
  • Functions
  • Strings
  • Lists
  • Tuples
  • Dictionaries
  • Files
 • Python ile EDA
  • Pandas
  • Numpy
  • Matplotlib
  • Örnekler

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık