Veritabanı ve SQL Sorgulama


foto

AMAÇ

SQL dilini ve veritabanı sorgulamayı öretmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#SQL #T-SQL #Veritabanı #Sorgu

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri yapılarını ve T-SQL dilini bilir.
Anlar: Veri yapılarında sorgularla veriye ulaşır. Verinin kaynağını anlar.
Yapar: İhtiyacı olan veriyi veritabanından sorgular.

HEDEF KİTLE

Veriyi kullanan ve veriye erişimi olan herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • SQL’i Anlamak
  • Veri Edinme
  • Sıralama
  • Filtreleme
  • Manipülasyonlar
  • Aggregate
  • Subquery
  • Joinler
  • DML

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendini Yönetme Davranışsal Yetkinlikler Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık