Bulut Güvenliği (Siber Güvenlik Gelişim Programı)


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, siber güvenlik ile ilgili geniş bir çerçevede bilgi edinmek ve ilgili konuda uluslararası geçerliliği olan sertifikalara hazırlık için ön çalışma yapmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Siberguvenlik #Adlibilisim #Bulutguvenligi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bulut güvenliği konuları ile ilgili bilgi sahibi olur.
Anlar: Güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptlerini anlar.
Yapar:

HEDEF KİTLE

Eğitime, Güvenlik Danışmanları, Güvenlik Yöneticileri, IT Direktör/Yöneticileri, Güvenlik Denetim Uzmanları ve Yöneticileri, Güvenlik Mimarları, Güvenlik Analistleri, Güvenlik Mühendisleri, CISO (Chief Information Security Officers), Güvenlik Direktörleri, Ağ Mimarları unvanındaki çalışanların katılımı uyundur.

İÇERİK

 • Introduction to cloud architectures
 • Cloud Concepts, Architecture and Design
 • Physical and Administrative Controls
 • Infrastructure Technology
 • Cloud Data Security
 • Cloud Platform & Infrastructure Security
 • Securing Cloud infrastructure
 • Cloud Application Security
 • Cloud identity and access Management
 • Cloud Security Operations
 • Adapting governance and information risk management
 • Compliance and audit in the cloud
 • Legal Issues about Cloud

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kendini Geliştirme, Yeni Teknolojilere Hızlı Adaptasyon