Finansal Kuruluşların Mali Suçları Araştırma Kurulu Düzenlemelerine Uyumu


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile finansal kuruluşların MASAK düzenlemelerine uyumunun sağlanması için gerekli hukuki altyapının tanıtılması ile finansal kuruluşların ve çalışanlarının yükümlülüklerle karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#5549 sy. Kanun #Uyum Programı #Şüpheli İşlem Bildirimi #Müşterinin Tanınması #Gerçek faydalanıcının tanınması #Üçüncü tarafa güven ilkesi # Basitleştirilmiş Tedbirler #Şüpheli İşlem Tipleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerin getirdiği hukuki durumu ve yükümlülüklerini bilir.
Anlar: MASAK düzenlemelerindeki hukuki altyapıyı ve uygulamasını anlar.
Yapar: MASAK düzenlemelerine uyumu yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finansal kuruluşların Uyum Birimlerinde çalışanlar ile operasyonel müşteri işlemlerini yerine getiren tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
  • Masak Genel Tebliği Sıra N: 5 (Basitleştirilmiş Tedbirler)
  • Masak Genel Tebliği Sıra N: 7 (Müşterinin Tanınması)
  • Masak Genel Tebliği Sıra N: 19 (Uzaktan Kimlik Tespiti)
  • Masak Genel Tebliği Sıra N: 13 (Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar)
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
 • Gerçek Faydalanıcının Tanınması
 • Bankacılıkta Sık Karşılaşılan Şüpheli İşlem Tipleri
 • FATF Rehberleri Hakkında Genel Bilgilendirme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma ve Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: