Suçluluk ve Kaygı Duygularını Nasıl Yönetiriz?


foto

AMAÇ

Katılımcıların kendi düşüncelerini ve bu düşüncelerden doğan temel negatif duygularını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Düşünce #İletişim #Kaygı #Suçluluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Düşünce ile duygu dengesini fark eder, kendini sorgular, düşünce ve duyguların önemini, kendini ve hayatını nasıl yöneteceğini bilir.
Anlar: Temel duyguların nasıl oluştuğunu, insana ne kattığını ve kaybettirdiğini anlar.
Yapar: Duygularıyla yüzleşme kapısını açar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İnsan ve Duygular
  • Zihin Yapısı
  • Bilinç ve Bilinçaltı
  • Duygular Nasıl Oluşur?
  • Duyguları Çeşitlendirelim
  • Birincil, İkincil, Sistemik  ve Meta Duygular
  • Suçluluk Duygusunun Doğası
  • Kaygılı mı, Kaygısız mı Yaşamak?
  • Bu Duyguları Nasıl Dengeleyebiliriz?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik, Kendi Düşüncelerine ve Duygularına Odaklanma
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği