Proaktif Olmak ve İnsiyatif Kullanmak


foto

AMAÇ

Risk yönetimi, iş yönetimi ve sorumluluk almak gibi yetkinlikleri geliştirmek, etkili bir şekilde kullanmak.

ODAK NOKTALARI

#Öngörü #Yönetmek #Risk #Kriz #Sorumluluk #Karar İletişim #Sonuç ve Çözüm Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proaktif olmanın önemini, sorumluluk almayı, hızlı ve stratejik karar almanın ipuçlarını bilir.
Anlar: Krizlere yol açmamak için risk yönetimi yapmanın önemini anlar. İnisiyatif kullanmanın iş yönetimine etkisini anlar.
Yapar: Engellerini tespit ederek, engelleri ortadan kaldıracak iş planı yapar.

HEDEF KİTLE

İş yönetiminde, zaman yönetiminde ve hedef odaklı çalışan isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Proaktiflik ve İnisiyatif Kavramları
  • Kendimize Sorularla Mini Koçluk
  • Proaktif Olmanın ve İnisiyatif Almanın Katkıları
  • Yapacaklarımız ve Adımlarımız

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, Profesyonel Duruş, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Risk Yönetimi, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik Becerisi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: